Čišćenje mastolovaca

Nudimo uslugu crpanja i čišćenja mastolovaca, uljnih separatora i drugih prečistača sa zbrinjavanjem mulja i taloga.
0 0