Lociranje kvara na vodovodnoj mreži

Pomoću digitalnog mikrofonskog instrumenta lociramok varove na podzemnim vodovodnim instalacijama i hidrantskim mrežama.Uređaj je najmoderniji te vrste sa izuzetno osjetljivim mikrofonom i softverom za filtriranje zvukova.
0 0