Crpanje septičkih jama

Povoljno crpamo septičke jame kamionom cisternom zapremine 6m3.Opremljeni smo sa dodatnim crijevima tako da možemo crpati jame do 50 m udaljenosti od cisterne.Ujedno posjedujemo najmoderniju opremu za čišćenje i ispiranje kanalizacione odvodnje.

0 0