Lociranje i trasiranje

Pomoću najsavremenijeg elektromagnetnog tragača lociramo i označavamo trase svih vrsta podzemnih kablova.U mogućnosti smo da precizno lociramo mjesto oštećenja podzemnog kabla ili predizolovane cijevi grijanja takođe.Precizno označavamo podzemne pocinčane vodovodne instalacije u objektima gdje ne postoji dokumentacija o položenim instalacijama.Obilježavamo trasu za instalacije koje nisu geodetski snimljene sa preciznim odrđivanjem položaja i dubine.Izbjegnite nepotrebnu štetu i pozovite nas da lociramo podzemne instalacije prije izvođenja iskopnih radova.
0 0