O nama

Preduzeće „KOMINS“doo Tuzla osnovano je 1999.godine sa početnom djelatnošću izvođenja zemljanih radova u niskogradnji. Prvenstveno smo izvodili radove pri izgradnji vodovodnih i kanalizacionih mreža.Izvodeći te radove uvidjeli smo da je čitava oblast vezana čišćenje i održavanje kanalizacije, tehnoloških odvodnji, crpanja septičkih jama i separatora slabo ili nikako zastupljena kao djelatnost u regiji.

Slika 59

Tom se vrstom radova uglavnom bave lokalna komunalna ili vodoopskrbna preduzeća sa starim tehnologijama i metodama lociranja i detekcije smetnji.

Tokom 2009. Smo počeli raditi u toj oblasti sa osnovnim setom opreme u uređaja da bi ubrzo po pozitivnim reakcijama naših korisnika

krenuli u nabavku vozila i opreme specijalizovane za inspekciju kanalizacione odvodnje kao i za čišćenje i ispiranje instalacija septičkih jama i separatora.

Danas možemo reći da smo vodeća firma u regiji koja se bavi tim poslovima i da smo stalnim usvajanjem novih tehnologija i metoda korisnicima naših usluga

uveliko umanjili troškove održavanja, sanacije kao i štete nastale izljevanjem kanalizacije zahvaljujući preventinim pregledima i čišćenjem kišne sanitarne i ostalih odvodnji.

0 0